główna zawartość
artykuł nr 26

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie

Świnice Warckie, dn. 19 sierpnia 2014r.

 

 

 Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy ok. 100 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Świnice Warckie, działających na zasadzie osadu czynnego wspomaganego złożem fluidalnym z odprowadzeniem ścieków oczyszczanych za pomocą drenażu w gruncie lub nasypie wraz z przyłączami do budynków w obrębach ewidencyjnych i na działkach ewidencyjnych właścicieli nieruchomości
.

 

Szczegóły w załączeniu.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz