Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę Świnice Warckie

Załączniki
Plan zamówień 2019 rok   101.716 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Świnice Warckie

Załączniki
Plan zamówień 2018   86.456 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Świnice Warckie

Załączniki
Plan na 2017   100.445 KB