główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2022 rok

Załączniki:
Uchwała Nr V/105/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2021 rok 637 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok MB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2022 roku 159 KB
Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2022 roku 902 KB
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2022 roku 565 KB
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2021 roku 933 KB
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2021 roku 714 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2021 roku 160 KB
Uchwała Nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2022 rok MB
Uchwała Nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2022-2028 MB
Uchwała Nr V/283/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2022 rok 61 KB
Uchwała Nr V/282/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie 62 KB
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 MB
Projekt budżetu na 2022 rok MB
artykuł nr 2

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2021 rok

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 roku 161 KB
Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2021 roku 947 KB
Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2021 roku 677 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za I półrocze 2021 roku MB
Sprawozdanie RB NDS za II kwartał 2021 roku 160 KB
Sprawozdanie RB 28S za II kwartał 2021 roku 930 KB
Sprawozdanie RD 27 S za II kwartał 2021 roku 635 KB
Uchwała Nr V/133/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w Uchwale nr V/116/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku 66 KB
Uchwała Nr V/116/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2020 rok 109 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2020 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 508 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 r. 161 KB
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2021 r. 900 KB
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2021 r. 583 KB
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego MB
UCHWAŁA NR XX/165/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028 MB
UCHWAŁA NR XX/164/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2021 rok 385 KB
UCHWAŁA NR XIX/152/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028 MB
UCHWAŁA NR XIX/151/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2021 rok 370 KB
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2020 r. 986 KB
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2020 r. 656 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2020 r. 161 KB
Uchwała Nr V/11/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie 72 KB
Uchwała Nr XVIII/143/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2021 rok MB
Uchwała Nr XVIII/142/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028 MB
Uchwała Nr V/206/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie 73 KB
Uchwała Nr V/207/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2021 roku 74 KB
Projekt budżetu Gminy Świnice Warckie na 2021 rok MB
artykuł nr 3

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/141/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających roku budżetowego 692 KB
Uchwała Nr XVIII/140/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB
Uchwała Nr XVIII/139/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 493 KB
UCHWAŁA NR XVII/135/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 502 KB
Sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2020 roku 160 KB
Sprawozdanie RB 28S za III kwartał 2020 roku 1,014 KB
Sprawozdanie RB 27S za III kwartał 2020 roku 628 KB
UCHWAŁA NR XVI/131/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 621 KB
UCHWAŁA NR XV/129/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB
UCHWAŁA NR XV/128/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za I półrocze 2020 r. 652 KB
Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB
Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2020 roku 159 KB
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2020 roku 979 KB
Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2020 roku 601 KB
Uchwała Nr V/84/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2019 rok MB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 roku 159 KB
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 rok 944 KB
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 roku 552 KB
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2019 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 400 KB
Uchwała NR XIII/112/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Uchwała NR XII/106/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Uchwała NR XII/104/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2019 rok 1,022 KB
Uchwała Nr V/35/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie 960 KB
Uchwała Nr X/95/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 16 MB
Uchwała Nr 1/2/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2020 r. MB
Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB
Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 20 MB
Uchwała Nr V/268/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2020 roku 68 KB
Uchwała Nr V/267/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie 63 KB
artykuł nr 4

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2019

Załączniki:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy do początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 12 MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy do początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 MB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec IV kwartału 2019 roku MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 MB
Uchwała NR VII/53/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Korekta Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok 210 KB
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Świnice Warckie na 2019 rok ? MB
Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok 282 KB
Uchwała Nr V/116/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świnice Warckie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świnice Warckie za 2018 rok. 785 KB
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2018 rok wyrażona w Uchwale Nr V/81/2019 Składu Orzekającego z dnia 8 maja 2019 roku MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2019 MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2019 MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku ? MB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku MB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok obejmująca dane wynikacjące z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 550 KB
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała Nr V/26/2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie opinii dotyczacej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie MB
Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała NR III/10/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała Nr V/295/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2019 roku MB
artykuł nr 5

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2018

Załączniki:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 147 KB
Uchwała nr V/122/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Świnice Warckie kredytu długoterminowego zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań MB
Uchwała Nr XXV/210/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 606 KB
Uchwała nr V/122/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Świnice Warckie kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 728 KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 395 KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 431 KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2018 MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2018 MB
Uchwała Nr XXIV/201/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Uchwała Nr XXIII/194/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 185 KB
Uchwała Nr V/33/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie 436 KB
Uchwała Nr XXII/168/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Uchwała nr V/266/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2018 roku 342 KB
Uchwała nr V/265/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2018 rok 655 KB