główna zawartość
artykuł nr 1

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - 2019 rok

Załączniki:
Protokół z kontroli MB
artykuł nr 2

Wnioski pokontrolne RIO - 2015 rok

artykuł nr 3

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - 2015 rok